English
     
Djelatnost

 
Djelatnost
 • Razvoj, primjena i transfer novih tehnologija za provedbu nerazornih ispitivanja elektro-strojarske opreme i postrojenja
 • Projektiranje i proizvodnja ispitnih sustava za provedbu nerazornih ispitivanja glavnih komponenti primarnog kruga nuklearnih elektrana WWER 1000/440 tipa (video 1 ··· video 2)
 • Izrada računalnih programa i programskih paketa (softvera) vezanih za nerazorna ispitivanja materijala
 • Kvalifikacija ispitnih sustava prema RD EO 0487-05, ENIQ i IAEA metodologijama
 • Nerazorna ispitivanja strojarske opreme i postrojenja, kontrola kvalitete
 • Razvoj, proizvodnja i umjeravanja opreme za provedbu nerazornih ispitivanja
 • Usluge analize i ocjena stanja preostalog radnog vijeka elektro-strojarske opreme i postrojenja
 • Usluge preuzimanja, nadzora nad ugradnjom i nadzora puštanja u pogon elektro-strojarske opreme i postrojenja (poslovi osiguranja i kontrole kvalitete)
 • Usluge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u trgovačka društva (ISO 9001 i ostale međunarodne norme)
 • Osposobljavanje i obuka osoblja za provedbu nerazornih ispitivanja
 • Davanje savjetodavnih usluga na područjima upravljanja kvalitetom, eksploatacijom energetskih, kemijskih i ostalih postrojenja, razvoja i primjena novih tehnologija i sl.
 • Obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka
 • Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
 • Izrada studija za procjenu raspoloživosti, pouzdanosti i sigurnosti strojarskih i električnih komponenti odnosno cijelih sustava kao i izrada studija rizika.
 
Copyright © 2010 HRID & INTES