English
     
Kontakti
 
Kontakti
 • HRID d.o.o.

  Adresa: Milivoja Matošeca 8, 10090 Zagreb

  Telefon: +385 (0)1 3734 704

  Fax/tel.: +385 (0)1 3708 549

  URL: www.hrid-ndt.hr

  e-mail: hrid@hrid-ndt.hr

  Žiro račun: 2360000-1101338423 (Zagrebačka banka)

  Žiro račun: 2500009-1101378899 (HYPO banka)

  Žiro račun: 2402006-1100646515 (Erste & Steiermärkische banka)

  OIB: 00833353175

  Uprava društva: Mato Cvitanović dipl.ing., predsjednik Uprave

  Društvo registrirano u trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 080310797, kapital u iznosu od 40,000 kn uplaćen u cijelosti.

 
Copyright © 2010 HRID & INTES