English
  Zoom    
Lokacija

 
Lokacija

Tvrtka HRID d.o.o. smještena je na dvije lokacije u Zagrebu. Sjedište firme se nalazi  na adresi Milivoja Matošeca 8 gdje su smješteni uredi tvrtke, dok se na adresi Kovinska 30 nalazi laboratorij. 
Copyright © 2010 HRID & INTES