English
     
O nama

 
O nama
Tvrtka HRID d.o.o. za razvoj i primjenu tehnologija osnovana je 2002. godine u Zagrebu. U kolovozu 2007. je izvršena dopuna djelatnosti (vidi). Društvo se između ostalog bavi:
 • Provedbom nerazornih ispitivanja opreme i postrojenja
 • Razvojem, transferom i primjenom novih tehnologija
 • Razvojem, proizvodnjom i umjeravanjem opreme za provedbu nerazornih ispitivanja
 • Analizom čvrstoće i stabilnosti konstrukcija
 • Uslugama analiza i ocjena stanja preostalog radnog vijeka strojarske opreme i postrojenja
 • Obukom i osposobljavanjem osoblja za provedbu nerazornih ispitivanja
 • Izradom računalnih programa i programskih paketa
 • Primjenom sustava upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001: 2008 i 10CFR50 App. B.
 • Kvalifikacija ispitnih sustava za WWER 1000 reaktorsku posudu, parogeneratore i Du850/350/300 cjevovode

  Specifičnosti društva
 • HRID d.o.o. ima visoko-obrazovani stručni kadar
 • HRID d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u razvoju, primjeni i provedbi nerazornih ispitivanja
 • HRID d.o.o. ima djelatnike koji su kvalificirani i certificirani prema međunarodnim i nacionalnim normama i preporukama (SNT-TC-1A, HR EN 473, PDI, QDA) kod međunarodno priznatih ustanova (ASNT Ohio - SAD, TÜV Köln - Njemačka, EPRI Charlotte - SAD
 • Obuka i usavršavanje obavljeni su u Hrvatskoj i u svijetu
 • Djelatnici društva su objavili velik broj stručnih i preglednih članaka na savjetovanjima i u stručnim časopisima
 • Dva djelatnika su eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča (IAEA)
 • HRID d.o.o. je kvalificirani dobavljač za davanje usluga analize podataka - ultrazvučno i elektromagnetsko ispitivanje (NE Krško, Westinghouse, AREVA NP, Tecnatom S.A.)
 • HRID d.o.o. je kvalificirani isporučitelj opreme za ispitivanje reaktorske posude, cijevi i kolektora generatora pare te cjevovoda Du 850 i Du 350/300 nuklearnih elektrana tipa WWER 1000
 • HRID d.o.o. ima EN ISO 9001 : 2008 certifikat (hr ··· en ··· ru)
 
Copyright © 2010 HRID & INTES