English
     
Proizvodnja

 
Proizvodnja
ISPITNI SUSTAVI I OPREMA ZA NERAZORNA ISPITIVANJA KOMPONENTI PRIMARNOG KRUGA NUKLEARNIH ELEKTRANA TIPA WWER 440/1000

HRID oprema:

 

HRID programski paketi:

 • FIONA - za planiranje i kontrolu inspekcije reaktorske posude (RPV) (slika 1 ··· slika 2) ( video 1 ··· video 2)
 • HEDDY Acquisition i Manipulator Control - za prikupljanje podataka sa eddy current sondi i kontrolu SGIS manipulatora (rotirajuća, array i standardna bobbin sonda) (slika 1 ··· slika 2 ··· slika 3) (video)
 • HEDDY DBMS - za planiranje ispitivanja i obradu prikupljenih podataka (slika 1 ··· slika 2)
 • HEDDY Analyisis - za ručnu i automatsku analizu eddy current podataka (video)
 • HEDDY Machine Vision - strojni vid za dodatnu kontrolu pozicije manipulatora u kolektoru generatora pare (slika)
 • HEDDY Viewer - za prikaz te snimanje slike i videa s kamere

 

HRID sonde za ispitivanje metodom vrtložnih struja:

 • Bobbin sonda za ispitivanje cijevi parogeneratora i izmjenjivača topline (krute i fleksibilne) sa ili bez mogućnosti magnetskog zasićenja materijala cijevi (slika)
 • Rotirajuća sonda za ispitivanje cijevi parogeneratora i izmjenjivača topline (krute i fleksibilne) sa ili bez mogućnosti magnetskog zasićenja
  materijala cijevi (slika)
 • Rotirajuća sonda za ispitivanje materijala kolektora WWER 1000 generatora pare (slika)
 • Array sonda za ispitivanje materijala kolektora WWER 1000 generatora pare
Ostali programski paketi:
 • ErCor® 2005 paket za ispitivanje erozije-korozije cjevovoda energetskih postrojenja metodom ultrazvuka (slika 1 ··· slika 2).
 
Copyright © 2010 HRID & INTES