English
     
Usluge

 
Usluge
Usluge na nuklearnim elektranama:
 • Ispitivanja nuklearnih elektrana PWR i WWER tipa - komponente i dijelovi opreme sigurnosne klase (reaktorska posuda, generatori pare, tlačnik, cjevovodi, zavješenja, ventili i sl.)
 • Izradba 10-godišnjih i 4-godišnjih programa ispitivanja opreme u skladu s američkom i ruskom regulativom
 • Razvoj metoda i tehnika nerazornog ispitivanja, priprema postupaka
 • Kvalifikacija ispitnih sustava u skladu s RD EO 0487-05, ENIQ, IAEA i ASME Sec. XI/PDI metodologijama
 • Ispitivanja opreme na sekundarnom dijelu elektrane (izmjenjivači topline, erozija - korozija cjevovoda, turbina, generator, ventili, pumpe)
 • Osposobljavanje osoblja za provedbu nerazornih ispitivanja.
Usluge na hidro i termo-elektranama:
 • Izradba programa osiguravanja kvalitete za strojarsku i hidromehaničku opremu kao sastavnog dijela zahtjeva za ponudu
 • Izradba programa i planova ispitivanja strojarske i hidromehaničke opreme u eksploataciji, provedba ispitivanja
 • Ocjena stanja opreme i određivanje preostalog životnog vijeka, preporuke za daljnju eksploataciju
 • Poslovi osiguravanja i kontrole kvalitete tijekom izradbe, montaže i puštanja u pogon strojarske i hidromehaničke opreme
 • Savjetodavne usluge, poslovi osiguravanja kvalitete tijekom preuzimanja i popravaka opreme.
Usluge na ostalim postrojenjima i elektro-strojarskoj opremi:
 • Nerazorna ispitivanja strojarske opreme i postrojenja
 • Usluge analize i ocjena stanja preostalog radnog vijeka elektro-strojarske opreme i postrojenja
 • Analiza čvrstoće i stabilnosti konstrukcija
 • Usluge preuzimanja, nadzora nad ugradnjom i nadzora puštanja u pogon elektro-strojarske opreme i postrojenja (poslovi osiguravanja i kontrole kvalitete)
 • Usluge uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u trgovačka društva (ISO 9001 i ostale međunarodne norme)
 • Davanje savjetodavnih usluga na područjima upravljanja kvalitetom, eksploatacijom energetskih, kemijskih i ostalih postrojenja, razvoja i primjena novih tehnologija i sl.
 
Copyright © 2010 HRID & INTES